Dražby

Náš exekútorský úrad vykonáva či už dražby hnuteľných vecí ako aj dražby nehnuteľností podľa ustanovení exekučného poriadku. Dražba je samozrejme prístupná verejnosti. Dražiť môže ktorýkoľvek právny subjekt s výnimkami ustanovenými v zákone.

    • Predmet dražby
    • Aktuálna cena
    • Končí o