Pre oprávnených / spolupráca

Mladý dynamický team, ktorého cieľom je rýchle a efektívne vymáhanie pohľadávok zohľadňujúc hospodárnosť konania bez zbytočných komplikácií a prieťahov.

V našej práci sa snažíme využívať zautomatizovaný systém získaný čo najväčšou elektronizáciou, ktorá výrazne odbremeňuje od únavných „papierovačiek“, obmedzuje možnosti zbytočného zlyhania ľudského faktoru a v konečnom dôsledku aj šetrenia nákladov.

 Využívame elektronické prístupy na : – banky (zisťovanie účtov povinných, ich zostatky, výšku blokácií a iné)
– sociálna poisťovňa
– kataster nehnuteľností
– zbierka listín (sledovanie konkurzov a reštrukturalizácii)
– dopravný inšpektorát
– CEPO – register obyvateľov SR
– CRE – centrálny register exekúcií
– zoznamy dlžníkov
– notárske centrálne registre

Tieto prístupy nám umožňujú takmer okamžité zistenie základných majetkových pomerov povinného, ktoré nás správne nasmerujú na ďalší postup k čo najrýchlejšiemu vymoženiu Vašich pohľadávok, čím predchádzame zbytočným prieťahom v konaniach.

Vykonávame všetky typy exekučných titulov ako aj všetky spôsoby núteného výkonu na peňažné plnenia, ku ktorým patria  dražby hnuteľných vecí, nehnuteľností, zrážok zo mzdy a iných príjmov, prikázaním pohľadávok ale taktiež aj zo strany exekútorov  často nepopulárne nepeňažné plnenia typu vypratanie, odobratie alebo zničenie vecí na náklady povinného, rozdelením spoločnej veci či uskutočňovanie prác a výkonov.

Súčasťou nášho štandardu patrí aj notifikovanie povinných formou telefonátu/sms na ich „zabudnuté“ splátky.

K neodmysliteľnej súčasti spolupráce patrí aj podávanie pravidelných informácii o stave konaní, výška vymáhaného a vymoženého nároku a pod. Dokážeme Vám dokonca aj poskytnúť vzdialený prístup do systému len k Vaším exekučným konaniam, kde si môžete pohodlne zo stoličky kancelárie skontrolovať stav všetkých Vašich spisov.

Za prioritu považujeme odosielanie vymožených finančných prostriedkov v čo najkratších časových intervaloch bez ich zbytočného zadržiavania na depozitnom účte.

Dbáme nielen na čo najvyššiu vymožiteľnosť Vašich pohľadávok ale aj celkovú spokojnosť pri spolupráci a správu Vašich pohľadávok zverených do našich rúk.

Ak zvažujete o spolupráci či máte akékoľvek otázky, neváhajte nás kedykoľvek kontaktovať.