Oznámenie o nestránkových dňoch

Z dôvodu zavedenia preventívnych opatrení, ktoré majú zabrániť epidémii koronavírusu COVID 19 na Slovensku, sme nútení v týchto dňoch dočasne obmedziť stránkové dni v kancelárii na Miletičovej 20 a to na maximálne tri dni v týždni maximálne počas troch hodín.

Pre ďalšie informácie ako aj všetky svoje žiadosti preto prosím adresujte písomne poštou/do dátovej schránky súdneho exekútora alebo na e-mail eukuna@eukuna.sk, prípadne telefonicky na 02/55410091. Vašim žiadostiam sa budeme venovať v čo najkratšej dobe.