Návrh na vykonanie exekúcie – bežné výživné


Stiahnutí2193
Veľkosť108.23 KB
Download

Excerpt:

Na základe právoplatného rozsudku Okresného súdu ......................., č.k ................... zo dňa bola povinnému uložená povinnosť prispievať na výživu maloletého ...................., narodeného ............. sumou .................. EUR mesačne vždy do .......................... bežného mesiaca.

Vzhľadom na skutočnosť, že povinný si dobrovoľne neplní svoju povinnosť pravidelne uhrádzať výživné, navrhujem, aby súdny exekútor vymohol od povinného pohľadávku vo výške: bežné výživné od .............., vo výške ........... EUR/mesačne, náklady exekučného konania /overenie rozhodnutia/ vo výške ......... EUR a trovy exekučného konania, ktoré určí exekútor. ...