Zmena kontaktného telefónneho čísla

Oznamujeme Vám, že odo dňa 01.05.2022 dochádza k zmene kontaktného telefónneho čísla do našej kancelárie. Po novom sa do exekútorského úradu dotelefonujete počas stránkových dní na telefónne číslo: 0911 77 99 63. V platnosti naďalej ostáva kontaktný e-mail: eukuna@eukuna.sk

Oznámenie o nestránkových dňoch

Z dôvodu zavedenia preventívnych opatrení, ktoré majú zabrániť epidémii koronavírusu COVID 19 na Slovensku, sme nútení v týchto dňoch dočasne obmedziť stránkové dni v kancelárii na Miletičovej 20 a to na maximálne tri dni v týždni maximálne počas troch hodín.

Pre ďalšie informácie ako aj všetky svoje žiadosti preto prosím adresujte písomne poštou/do dátovej schránky súdneho exekútora alebo na e-mail eukuna@eukuna.sk, prípadne telefonicky na 02/55410091. Vašim žiadostiam sa budeme venovať v čo najkratšej dobe.

upvs1

V elektronických schránkach sa uplatňuje fikcia doručenia

Súčasťou zákona o e-Governmente (zák. č. 305/2013 Z. z.) je aj právna úprava doručovania písomnosti orgánov verejnej moci, do ktorej spadajú aj súdny exekútori. Títo na tento účel využívajú najmä doručovanie upovedomenia o začatí exekúcie, kedy sa po 1. novembri 2017 uplatňuje fikcia doručenia. Čítať ďalej “V elektronických schránkach sa uplatňuje fikcia doručenia”