Vybavovanie telefonických a e-mailových žiadostí

kontakt avatar

Z dôvodu veľkého množstva prijatých e-mailov a telefonátov za posledné obdobie Vám oznamujeme, že Všetky Vaše e-mailové žiadosti postupne prechádzame a spracovávame.
Taktiež sme Vám k dispozícii aj na telefónnom čísle 02/55410091 avšak výlučne v úradných hodinách a to denne od pondelka do piatka od 9:00 – 11:00 a od 13:00 – 16:00. V prípade, že máte problém sa do kancelárie dotelefonovať, s najväčšou pravdepodobnosťou vybavujeme inú stránku.

Dovoľujem si Vám pripomenúť, že aj napriek skutočnosť, že jedinou oficiálnou písomnou komunikáciou sú žiadosti doručené v listinnej podobe do kancelárie súdneho exekútora na Miletičovu 20 resp. do dátovej schárnky súdneho exekútora, snažíme sa z dôvodu rýchlosti, efektívnosti a hosopdárnosti vybavovať Vaše žiadosti aj prostredníctvom e-mailov.