Kontaktné informácie

Adresa
Miletičova 20
821 08 Bratislava
Telefón
0911 77 99 63
Email
eukuna@eukuna.sk
Číslo účtu
SK79 0200 0000 0032 1638 8351
GPS súradníce
48.155339784, 17.138875723

ČÍSLA ÚČTOV POSTÚPENÝCH SPISOV

JUDr. Václav Kuna – SK94 3100 0000 0040 0096 2240
JUDr. Denisa Uhríková – SK76 5600 0000 0051 7501 4001
JUDr. Denisa Uhríková ako nástupca po JUDr. Viera Uhríková – SK22 0900 0000 0004 4006 7946

UPOZORNENIE: Pri úhradách v postúpených spisoch je potrebné uvádzať pôvodný variabilný symbol, t.j. pôvodné číslo spisu.