Mesiac: august 2018

upvs1

V elektronických schránkach sa uplatňuje fikcia doručenia

Súčasťou zákona o e-Governmente (zák. č. 305/2013 Z. z.) je aj právna úprava doručovania písomnosti orgánov verejnej moci, do ktorej spadajú aj súdny exekútori. Títo na tento účel využívajú najmä doručovanie upovedomenia o začatí exekúcie, kedy sa po 1. novembri 2017 uplatňuje fikcia doručenia. Čítať ďalej “V elektronických schránkach sa uplatňuje fikcia doručenia”