JUDr. Denisa Uhríková – PREVZATIE EXEKUČNEJ AGENDY

scan0001

JUDr. Denisa Uhríková k 16.1.2018 ukončila výkon funkcie súdneho exekútora.


JUDr. Peter Kuna bol dňa 24.1.2018 dekrétom Slovenskej komory exekútorov ustanovený do funkcie nástupcu po odvolanej súdnej exekútorke JUDr. Denise Uhríkovej.

Kedže JUDr. Denisa Uhríkova sa stala dňa 02.11.2016 nástupcom po zaniknutom exekútorskom úrade JUDr. Viery Uhríkovej z Košíc, týmto dochádza k prevzatiu exekučnej agendy aj  tohto exekútorského úradu.

Týmto dňom došlo k prevzatiu celej exekučnej agendy do exekútorského úradu na Miletičovej ulici. 20 v Bratislave. Bankový účet, na ktorý boli poukazované vykonávané úhrady či splátky ostáva naďalej v platnosti a nemenné zostali taktiež príslušné variabilné symboly.

Pre informáciu o výške zostávajúcej pohľadávky s príslušenstvom telefonicky kontaktujte exekútorský úrad počas stránkových hodín na 02/55410091 alebo na e-maile eukuna@eukuna.sk
Platobné údaje na úhradu pohľadávky do prevzatých exekučných spisov od JUDr. Denisy Uhríkovej, Bratislava uhrádzajte výlučne na účet č. SK76 5600 0000 0051 7501 4001 (je možné naďalej hradiť aj v prospech účtu č. SK94 7500 0000 0040 0040 1303 7249 avšak z dôvodu jeho postupného rušenia tento účet používať neodporúčame) 

Platobné údaje na úhradu pohľadávky do prevzatých exekučných spisov od JUDr. Viery Uhríkovej, Košice uhrádzajte naďalej na účet č. SK22 0900 0000 0004 4006 7946

scan0001

Pridaj komentár