Podávať návrhy na vykonanie exekúcie môžete aj u nás!

navrh na vykonanie - ezaloby - printscreen

Máte problém s podávaním návrhu na vykonanie exekúcie? Pomôžeme Vám!

Nezáleží, či sa jedná o individuálne podanie alebo podania hromadné, ktoré sa s účinnosťou novely exekučného poriadku už musia podávať výlučne elektronicky priamo na Okresný súd Banská Bystrica a Vy na tieto podania nemáte zriadené potrebné registrácie, prípadne nedisponujete technickými prostriedkami, návrh(y) na vykonanie exekúcie podáme za Vás aj  na počkanie.

Na podanie „bežného“ návrhu na vykonanie exekúcie musíte disponovať jedine vykonateľným exekučným titulom (napr. rozhodnutie súdu, notárska zápisnica, výkaz nedoplatkov a podobne). Ak sa jedná o spotrebiteľské konanie, k návrhu je potrebné doložiť aj obchodné podmienky a samotná zmluva.

Nakoľko komunikácia prebieha výlučne elektronicky, je nutné pri podaní návrhu vždy uviesť číslo účtu, na ktorý majú byť poukázané vymožené finančné prostriedky (konkrétny bankový účet v tvare IBAN), telefónne číslo a e-mailová adresa, na ktoré bude zaslané potvrdenie o podaní ako aj výzva na zaplatenie súdneho poplatku vo výške 16,50 EUR za predpokladu, že konanie nie je oslobodené od súdnych poplatkov (k návrhu sa teda už neprikladá e-kolok zakúpený na pošte či v kiosku).
Podanie návrhu Vám zabezpečíme aj na počkanie, avšak odporúčame Vám si termín podania dohodnúť telefonicky, e-mailom či osobne.

Okrem samotného podania Vám zabezpečíme konverziu dokumentu z papierovej formy do elektronickej, nakoľko „obyčajný“ sken takejto listiny nie je postačujúci.

Za podanie návrhu na vykonanie exekúcie súdnemu exekútorovi patrí odmena vo výške 16,50 EUR + DPH. V prípade, že by sa jednalo o hromadné podania, poplatky budú určené individuálne po vzájomnej dohode.

Poplatky za takéto podania si, samozrejme, budete nárokovať od povinného v exekučnom konaní ako súčasť Vašich trov.

Pridaj komentár