Upozornenie k mailom falošných exekútorov

3-eb2fde014721f8106f91ebe7669ac32be9046427

Slovenská komora exekútorov upozornila občanov na opätovný výskyt falošných exekútorov. Tieto osoby sa obracajú na ľudí s vymyslenými menami a falošnými pohľadávkami, ktoré údajne vymáhajú.

Každé upovedomenie o začatí exekúcie vydané súdnym exekútorom musí byť doručené písomne, do vlastných rúk cez poštového doručovateľa alebo zamestnancom súdneho exekútora resp. splnomocnenou osobou, musí obsahovať meno exekútora, odtlačok úradnej pečiatky, musí v ňom byť označený oprávnený (veriteľ), povinný (dlžník) a exekučný titul na základe ktorého sa vedie exekučné konanie a vymáhaná suma.

Komora neustále odporúča, aby si povinný každého exekútora preveril na stránke www.ske.sk v zozname exekútorov

Pridaj komentár