Odborná výchova exekútorských koncipientov

exekutori_v_bratislave

Dňa 04.12.2015 sa uskutoční ďalšia odborná výchova exekútorských koncipientov a zamestnancov exekútorských úradov, ktorá sa bude konať v priestoroch Katolíckej univerzity v Ružomberku.

Exekútorský koncipient je v zmysle § 12 zák. ods. 5 č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti je povinný si priebežne prehlbovať a rozširovať odborné vedomosti a schopnosti potrebné na riadny výkon exekučnej činnosti.

Exekútorskí koncipienti a zamestnanci si budú prehlbovať svoje vedomosti v trestno-právnej zodpovednosti zamestnancov pod hlavičkou Doc. JUDr. Jaroslav Klátik, PhD. a JUDr. Ján Trojan, CSc.

Pridaj komentár