exeKalkulačka – presný výpočet zrážok zo mzdy

FullSizeRender (3)

Prinášame Vám novú funkcionalitu, ktorá Vám uľahčí presný výpočet zrážok zo mzdy či iných príjmov. Táto funkcionalita napomôže určiť presnú výšku zrážok ako povinným, tak samotným zamestnávateľom, ktorí zrážky realizujú avšak nemajú vedomosť ako postupovať pri výpočte.
exeKalkulačku nájdete priamo v hornej lište „VÝPOČET ZRÁŽOK ZO MZDY“ alebo kliknutím sem. Nezabudnite riadne vyplniť výšku čistej mzdy, počet vyživovaných osôb (napr. manželka, deti), aktuálnej sumy životného minima v danom mesiaci (prednastavené), typ zrážky (či sa jedná o mzdu/iný príjem alebo dôchodok), a typ pohľadávky (neprednostná = “bežná pohľadávka”, prednostná = napr. pohľadávky daní, poplatkov, ciel, náhrady škody spôsobené trestným činom, pohľadávky z prídavku na dieťa, zdravotné poistenie a pod.)

 
Vykonanie exekúcie zrážky zo mzdy či iných príjmov (napr. dôchodok, dohoda o vykonaní práce) začína doručením príkazu na začatie exekúcie zamestnávateľovi resp. platcovi týchto dávok. Platiteľovi nároku vyplýva povinnosť vykonávať zrážky priamo zo zákona

 

Novelou zákona č. 268/2006 Z. z. o rozsahu zrážok zo mzdy pri výkone rozhodnutia sa zvýšila nepostihnuteľná čiastka životného minima z pôvodných 60 percent na 100 percent na plnoletú fyzickú osobu platného v mesiaci, za ktorý sa vykonávajú zrážky.

Pridaj komentár