Zmena nariadenia vlády č. 268/2006 Z. z. o rozsahu zrážok zo mzdy

image.ashx

Ministerstvo spravodlivosti SR sa opäť rozhodlo predložiť návrh, ktorého zámerom je zmeniť nariadenie vlády č. 268/2006 Z. z. o rozsahu zrážok zo mzdy pri výkone rozhodnutia v znení neskorších predpisov, ktorým sa má zmeniť výška základnej nepostihnuteľnej sumy z pôvodných 60% životného minima na 100% životného minima.

Ministerstvo tento návrh predložilo do skráteného medzirezortného pripomienkového konania z dôvodu naliehavosti plnenia úloh, ktoré boli ministrovi spravodlivosti predložené, a tento ich mal novelizovať v termíne do 15. októbra 2015.

Predkladaný návrh by mal prispieť k právnej ochrane osôb povinných v exekučných konaniach vedených súdnymi exekútormi pri výkone exekúcie zrážkami zo mzdy a iných príjmov a toto opatrenie by malo stabilizovať ich životnú úroveň.

Týmto krokom však ministerstvo umocňuje právnu ochranu dlžníkov v exekučnom konaní, avšak nijakým spôsobom nereflektuje na potrebu právnej istoty oprávnených, teda veriteľov a ich splatných no nezaplatených pohľadávok.

Pridaj komentár